Laulud.ee laulusõnad

Au, kiitus olgu igavest (Soli Deo Gloria)

Au, kiitus olgu igavest´
Kolmainu Jumalale,
et Tema suurest heldusest
meid avitanud jälle.
Meist hea meel on Jumalal,
suur rahupõlv on taeva all,
kõik vaen on otsa saanud.

Sind, Isa, meie kiidame
ja palume Sult abi,
kes ülal pead nii targasti
kõik oma sõna läbi;
Su vägi on ju otsata,
mis tahad, see peab sündima,
Sa oled kaunis Issand.

Oh Jeesus, Õnnistegija.
kes Isast, tulid taevast,
meid tahtsid Sina lepita´
ja päästa ära vaevast.
Ma palun kõigest südamest
Sind, kallist vaga tallekest,
oh anna meile armu!

Oh Püha Vaim, Sa abimees,
Sa rõõmustaja taevast,
meid hoia kurja vaimu eest!
Et Jeesus päästis vaevast
meid oma kalli surmaga,
seepärast seisab lõpmata
see peal ka meie lootus.

Kõik eestikeelsed laulud