Laulud.ee laulusõnad

Priius, kallis anne

Priius, kallis anne, taeva kingitus;
kõigile toob õnne sinu valitsus;
kus sind pole leida, seal on viletsus;
meie poole heida kallis varandus!

Ei küll pane tähel sind veel kõik maailm;
veel on mitmel mehel süda sulle külm.
Siiski pean mina väga kalliks sind,
Sest et päästsid sina võõrast ikkest mind.

Eesti vennad armsad, teil on priius käes,
olgem vahvad, varmsad seda pruukides;
edasi oh jõudkem suure hoolega,
vaimu priiust nõudkem kõige elu aal!

Kõik eestikeelsed laulud