Laulud.ee laulusõnad

Nii ajaratas ringi käind

Nii ajaratas ringi käind,
Me kaunid päevad mööda läind,
:,: Meil tuleb lahkuda. :,:
Meid lahkumine kurvaks teeb
Ja süda põues nukralt lööb
:,: Ja hinges raske mul. :,:
Nii ajaratas ringi käind,
Me kaunid päevad mööda läind,
:,: Meil tuleb lahkuda. :,:
Laul ilole meid kokku tõi
Ja südamed meil loitma lõi,
:,: Jää sõbraks laulule! :,:
Nii ajaratas ringi käind,
Me kaunid päevad mööda läind,
:,: Meil tuleb lahkuda. :,:
Ja edasi meid viib me tee,
Ei keegi tea, kuhu kulgeb see.
:,: Õnn kaasa, sõbrake! :,:

Kõik eestikeelsed laulud