Laulud.ee laulusõnad

Eesti muld ja eesti süda

play_circle_filled Video

Lydia Koidula / Rein Rannap

Süda, kuis sa ruttu tõused
kuumalt rinnus tuksuma,
kui su nime suhu võtan,
püha Eesti – isamaa!
Head olen näind ja paha,
mõnda jõudsin kaota,
mõnda elus jätta maha –
sind ei iial unusta!

Sinu rinnal olen hingand,
kui ma vaevalt astusin.
Sinu õhku olen joonud,
kui ma rõõmust hõiskasin.
Minu pisaraid sa näinud,
minu muret kuulnud sa –
Eestimaa mu tööd, mu laulu,
sul neid tulin rääkima.

Oh ei jõua iial öelda ma,
kuis täidad südame!
Sinu rüppe tahan heita ma
kord viimse unele.
Ema kombel kinni kata
lapse tuksvat rinda sa.
Eesti muld ja Eesti süda –
kes neid jõuaks lahuta.

Video

Esimene tulemus Youtube otsingule "eesti muld ja eesti süda ruja" . Ei pruugi alati õiget laulu leida.

play_circle_filled Kõik videotega laulud

Selle L. Koidula kirjutatud luuletuse on eestlaste südameisse laulnud ansambel Ruja.

Kõik eestikeelsed laulud