Laulud.ee laulusõnad

Venna sõjalugu

rahvalik

Lendas linnast linnukene,
turu peälta tuvikene.
Sie tõi sõasõnumida.
Kie meiste sõdaje mennes?
Kas lähab isa või lähab poiga
või lähab noorem veljekene?
Lähab mies, lähab hobune,
rahakott lähab kolmandasta,
leivakott lähab neljandasta.
Veli vihteles lavala.
Mina lava turbalanna
noomin noorta veljekesta:
"Kui sina sõdaje lähad -
ära käi sõa iessa,
ära käi sõa järele!
Tungi ligi trummalide,
ligi lipukandajida!
Esimesed heidetasse,
tagumised tapetasse,
keskmised koju tulevad."
Minu veike veljekene,
kui sai aasta õlle'esta,
paari päivä pääle aastat -
tuli isal võõra'aide.
"Tule, isa, tunne poiga!"
Isa tuli tundemaie,
isa tuli, ei võind tunda:
sõamies, sõahobune,
sõapiitsuke piussa,
sõasaapa'ad jalassa,
sõakinda'ad käessa,
sõakirjad kinnastessa.
Minu veike veljekene
ümber hüpitas hobuse,
taas täkku talluteli,
läks ta sõitades sõdaje,
värvides Vene vägeje.
Kui sai aasta õllestani,
paari päiva pääle aastat -
tuli emai võõra'aie:
"Tule, ema, tunne poiga!"
Ema tuli tundemaie,
ema tuli, ei võind tunda:
sõamies, sõahobune,
sõapiitsuke piussa,
sõasaapa'ad jalassa,
sõakinda'ad käessa,
sõakirjad kinnastessa.
Minu veike veljekene
ümber hüpitas hobuse,
taas täkku talluteli,
läks ta sõitades sõdaje,
värvides Vene vägeje.
Kui sai aasta õllestani,
paari päiva pääle aastat -
tuli õel võõra'aide:
"Tule, õde, tunne venda!"
Õde tuli tundemaie.
Õde tundis veljekesta:
oma mies, oma hobune,
oma kinda'ad käessa,
oma kirjad kinnastessa.
"Tule tuppa, veljekene,
räägi mulle sõajuttu!
Kas on sõas naine armas,
naine armas, kaasa kallis?"
Veli muistas, kõhe kõstas:
"Oi minu õde madala,
sõsar sõrmesuurukene!
Ei õle sõas naine armas,
naine armas, kaasa kallis.
Sõas on armas hal'las mõõka,
kallis kangepea hobune,
kes päästab mehe sõasta.
Nõnda sõas mieste päida
kui on soos mätta'aida;
nõnda sõas sõrmeluida,
kui on soossa pilliroogu;
nõnda sõas sääreluida,
kui on aias teiba'aida;
nõnda sõas küljeluida,
kui on aias roika'aida.
Jõgi jookseb mieste verda
kaks jõge hooste verda."

Laulust on palju versioone, rohkem leiab Arhailise Meestelaulu Seltsi lehelt http://meestelaul.metsatoll.ee/foorum/read.php?9,52

Kõik eestikeelsed laulud