Laulud.ee laulusõnad

Oo burshi hiilgus endine

Oo burši hiilgus endine,
Miks kuskil sind ei taba?
Ei sina enam uuene
Aeg kuldne, vapper, vaba.
Ma vaatan ümber asjata,
Sa oled kadund jäljeta.

Refr. :,: O, jerum, jerum, jerum,
Que est mutatio rerum. :,:

Kuid bur?i mütsi katab tolm
Ja riismetes ta lagi.
Ka mõõka söönud rooste helm
Ja kustunud ta vägi.
Kommer?i laul on kaugenud,
Rapiiri löögid raugenud.

Refr. :,: O, jerum ... :,:

Kus on need, kes õigelt teelt
Ei kõikund ega langend?
Kes veinis, rõõmus tõstis meelt
Kui Kalev olid kanged.
Nad läksid longus nägusi
Vilistlasmaale tagasi.

Refr. :,: O, jerum ... :,:

Sääl seab nüüd nukker ametmees
Üks kokku relatsioone,
Ja teine õhkab õppetöös
Ning see teeb retsensioone.
Üks sõimleb pattu higi sees
Ja too on mures ihu eest.

Refr. :,: O, jerum ... :,:

Üks õudsel pinnal hõõrudes
Veab piire, külvab iva,
Ja teine hõõgub müüritöös
Ning see söeb tänavkiva.
Üks suhkrut surub naeritest
Ja too teeb jõudu koseveest.

Refr. :,: O, jerum ... :,:

Kuid külmuda ei ilmaski
Või bur?i süda õige.
Tões nagu praegu naljaski
Hää mõte üle kõige.
On kadunud küll nooruskuum
Kui järele jäänd vana tuum

:,: Ja seda hoidkem õige
Ning hoidkem üle kõige. :,:

Seepärast, sõbrad, andkem käed,
Et elluksid kui enne
Me vanad pühad sõprusväed
Täis ustavust ja õnne.
Ja tõstkem kannud, olgem hoos,
Kõik vanad bur?id on veel koos

:,: Ja truudus nagu enne
Ja truudus nagu enne. :,:

Kõik eestikeelsed laulud