Laulud.ee laulusõnad

Tulesulased

Eesti rahvaviis / Erki Meister

Tule tuli, tulekene, tõuse leegiks rinna sisse.
Muuda soojaks südamed ja tule meie laulu sisse.
Tule, tuli maast sügavast, soojenda me sõnasida.
Hõõgu meie huulile ja sädemed too silmadesse.

Avanegu ilmad uued tuleviku ulmadesta.
Avanegu ilmad uued tuleviku ulmadesta.

Tule, tuleke, tõuse leegiks rinna sisse,
muuda soojaks südamed.
Tule, tuli maa sügava seest,
Tule, tuleke, tule meie laulu sisse, tule!

Laulud meil hingessa, tantsud meil jalgeissa.

Laulud hinges helisevad, väljapoole püüdlevad.
Tantsud jalgeis rübelevad, püsimatult rabelevad.
Rõõm on noore mehe rinnas, selged sihid silme eessa,
jõud pulbitseb liigestessa, julged mõtted meeleessa.
Tulest olen laulud saanud, sõnad viisile vedanud.
Maast ma olen laulud leidunud, teie ette veeretanud.

Tule tuli, tulekene, tõuse leegiks laulu sisse!

Kõik eestikeelsed laulud