Laulud.ee laulusõnad

Rio Grand

Seal kaugel läänes Rio Grandes rändab üks legend
Postitõlla röövijast, kes kõrbes varjas end
Tal paukuv püstol teedelt kulda öösel kokku tõi
Kui ta vandus, siis ka pikne taevas kaasa lõi.

Refr.: Rio Grand, yep hellow
Tal revolver suitseb käes ja teine raskelt vööl
Rio Grand, Texas Joe
Kõrbes kaigub veel ta naeru mustal tormiööl.

Ta kauneid neide teedel suudles tõllarahva seast
Kümme tuhat peesot juba pakuti ta peast
Noor julge röövel haardest pääses tervel sõjaväel
Vaeste hulka teel ta kulda pildus rõõmsal käel.

Refr.: Rio Grand ...

Ta ratsu turjal naerdes sööstis kaugusse kui tuul
Sel oktoobriööl kui teda tabas surmakuul
Nüüd postitõld ei ammu veere Rio Grandi teel
Siiski liivatorm ta ratsu sõidust keerleb veel.

Refr.: Rio Grand ...

Kõik eestikeelsed laulud