Laulud.ee laulusõnad

Tule tantsima

Tule, tule, tule, tule tantsima

Refr.: Tule tantsima, kallis palun sind
Tule tantsima, kallis palun sind
Tule tantsima, näe teised juba tantsivad

Tule, tule, tule, tule suudlema

Tule, tule, tule, tule nikitsema

Kõik eestikeelsed laulud