Laulud.ee laulusõnad

Ave Maria

Vanu laule hea on laulda
Kui on õhtu ja kõik sõbrad
Lõkke äärde jälle kokku tulnud on
Meil põleb tuli, see annab sooja
Kuid ma ei usu, et lõkkelõõm
Oleks praegu minu kõrval see ainus rõõm

Oo, mu Maria, oo, mu Maria
Nüüd kõigi hääled on laulmas sulle
Ma toon kitarri ja tasa mängin
Veel iidset laulu

Ave Maria …

Lihtne viis, aga siiski see
Meie ees muudab selgeks öö

Ave Maria ...

Kõik eestikeelsed laulud