Laulud.ee laulusõnad

Lutikas

Üksainus kord sind nägin ma,
nüüd minust rahu on igaveseks läinud.
Su järel ihkan, ihkan otsata
Sest olen sind kord ma näinud
Mu mõtteis öösel oled sa,
Vaid ainult sinust mõtlen mina
Ei enam tööd ma teha saa
Mul meeles mõlgud ainult sina

Mult nõudsid verd ja nõudsid higi
End kuskile su eest ei saa ma peita
Mu mõtted kõik vaid sinu ligi
Ei enam üldse rahu leia.
Mil pääseb piinast minu rind?
Mil katkeb ükskord häda ahel?
Oh, millal kätte kord saan ma sind,
Sa vastik lutik intri seina vahel.

Kõik eestikeelsed laulud