Laulud.ee laulusõnad

Oh, sa vaine valgõ jänes

play_circle_filled Video

:,: Oh, sa vaine valgõ jänes. :,:
:,: Oh, sa vaine, tsiirai-tsimma,
valgõ jänes. :,:

Kos sa eelä üüse ollit?
Poksa mõisa talli pääl!
Kesvä olli keerulitsõ,
kaara katsakandilitsõ.
Nipse-näpse kõtitävve,
lätsi alla juuma.
Johtu herrä püssägä,
katõ paari hurdaga.
Püss läts valla, piu-pau,
hurda takkah, hiu-hau,
mõtsaladva liu-lau!
Ärä tapi jänesekõsõ
innemuistise eläjäkõsõ!
Saksa latsõ, padakunna
söövä lihha, niu-näu,
kahvli-väidse, kliu-kläu!
Olõ terve, tarõtütär,
kiä luu kokko korias,
köüdi valgõ räti sisse,
veie mõtsa kannu otsa:
säält sai jälki jänesekõnõ,
innemuistine eläjäkõnõ.

Video

Esimene tulemus Youtube otsingule "oh, sa vaine valgõ jänes" . Ei pruugi alati õiget laulu leida.

play_circle_filled Kõik videotega laulud

Kõik eestikeelsed laulud