Laulud.ee laulusõnad

Tee ilu

Rahvalik / Oort

Lähme, hellad, käime, kullad,
lähme tehtud tieda mööda,
raiutud radasid mööda,
kust on enne orjad käinud,
orjad käinud, härjad läinud,
orjad käinud õhta-ani,
vaimu-lapsed valge-eni.
Hulk siit läinud uhke-eida,
mõni rida rikka-aida,
paar läind peretütterida
Ei need teinud teeiluda,
teeiluda, maamõnuda,
metsa kõrge puu kõmada.
Meie kaksi vaesta lasta,
meie teeme teeiluda,
teeiluda, maamõnuda,
metsa kõrge puu kõmada,
laia välja laulusida.
Et see tee ei teota meida,
väli laia laida meida,
metsa kõrge puu kõnele.

Kõik eestikeelsed laulud