Laulud.ee laulusõnad

Rändaja laul

Jaan Tätte

Läbi käia ei jõua me kõiki teid,
aga jääb ka meist endast kord maha
hõõguvaid lõkkeid ja sädemeid
ja üks väikene vingerdav rada.
Ja kui satub kord keegi me rajale,
ega tea kust see algab või läeb,
saab ta toetuda mändide najale,
kust kaugele merele näeb.

Raira-raira-raa, raira-raira-raa
saab toetuda mändide najale,
kust kaugele merele näeb.

See on tee, kus on metsi ja rabasid.
See on tee, kus on laukaid ja järvi,
kus hetki on kergeid ja vabasid,
palju sinist ja rohelist värvi.
See on tee, kus on vajutud mõttesse,
see on tee, kus on leidunud aega,
kus öösel on vaadatud lõkkesse
ja päeval on vaadatud taeva.

Raira-raira-raa, raira-raira-raa
kus öösel on vaadatud lõkkesse
ja päeval on vaadatud taeva.

See on tee, kus on rõõmusid jagatud,
kus on mindud lihtsalt et minna,
on lahtise taeva all magatud
ja jahedust tõmmatud ninna.
See on tee, kus on puhatud jalgasid,
siin on pea olnud kellegi süles
enne kui uuesti algasid
oma minemist mägedest üles.

2x:
Raira-raira-raa, raira-raira-raa
enne kui uuesti algasid
oma minemist mägedest üles.

Raira-raira-raa, raira-raira-raa (mitmeid kordi)

Kõik eestikeelsed laulud