Laulud.ee laulusõnad

Ehitage rahukojad

Väino Uibo / Anna Haava

Taaralaste targad pojad,
Eesti vaprad vennaksed,
:: ehitage rahukojad
endi keskel ülesse! ::

Üksmeel astub võimsal sammul -
Eesti elu edeneb,
:: vili kasvab, lokkab rammul;
tulevik teid õnnistab. ::

Vaenuvinu kurnab jõudu,
teiste ees teid naeruks teeb.
:: Kannab elupõllul põudu,
rikub õilmed ilusad. ::

Taaralaste targad pojad,
Eesti vaprad vennaksed,
:: ehitage rahukojad
endi keskel ülesse! ::

Kõik eestikeelsed laulud