Laulud.ee laulusõnad

Mats alati on tubli mees

play_circle_filled Video

Ado Reinvald / eesti rahvaviis

Mats alati on tubli mees,
ei kedagi ta pelga,
:,: ei kummarda ta saksa ees,
ei tõmba küüru selga. :,:

Refr. :,: Jah, kui see laul meil korda lä’eb,
ei meie kimpu jää. :,:

Kord astus oma pambuga
ta läbi mõisa õue,
:,: saks tuli vastu kärkides
kui kõige kurjem kõue: :,:

Refr. Jah, kui see laul meil korda lä’eb …

„Kas sina, tõbras, parunit
ei enam tunda taha
:,: või on sul munad mütsi sees,
et müts ei võtab maha?” :,:

Refr. Jah, kui see laul meil korda lä’eb …

„Kas tead, ma lasen keppisid
su jaoks tallist tuua.
:,: Ei aita see, siis lasen ma
sind kase otsa puua!” :,:

Refr. Jah, kui see laul meil korda lä’eb …

Mats võtab mütsi maha küll,
siis seisab müts tal põues.
:,: See sünnib kodus, kirikus,
kuid mitte mõisa õues. :,:

Refr. Jah, kui see laul meil korda lä’eb …

Mats alati on tubli mees,
ei kedagi ta pelga,
:,: ei kummarda ta saksa ees,
ei tõmba küüru selga. :,:

Refr. Jah, kui see laul meil korda lä’eb …

Video

Esimene tulemus Youtube otsingule "mats alati on tubli mees" . Ei pruugi alati õiget laulu leida.

play_circle_filled Kõik videotega laulud

A. Reinvald (1847-1922) oli 19. sajandi lõpu rahvalik luuletaja, jutu- ning näitekirjanik, Sakala kaastööline. Reinvaldi luulelooming on nii sisult kui vormilt lähedane riimilisele rahvalaulule, selle kandvaks hoovuseks on patriotism, paljud ta luuletustest on pühendatud ärkamisaja tegelastele. Laulu aluseks on 9-salmiline ballaad pealkirjaga „Müts maha!” (1906), mille osad salmid ei pääsenud aga tsensuuri tõttu trükki. „Mats alati” kohta räägitakse, et pärast võitu Landeswehri üle Võnnu lahingus laulsid vaenupooled rahu tegemise ajal oma hümne ning siis laulsid eestlased teiste rahvaste hümni vastuseks „Mats alati on tubli mees”. Rahvalikuks lauluks on saanud ka Reinvaldi luuletus „Kuldrannake”. Lauluga „Mats alati on tubli mees” samal viisil lauldakse veel mitmeid teisigi laule, nt A.Haava sõnadel „Koit istus taeva serva peal“.

Kõik eestikeelsed laulud