Laulud.ee laulusõnad

Protestilaul

Milleks meile on vaja
sõdu ja lahinguid,
kui on kõike meil, mida vaja
töödeks ja õpinguiks rahu ajal

Õnnetu ja kurb
maailm mulle näib
Siis kui lõhkeb pomm
Ja sõda aina käib, aina käib

Milleks meile on vaja
Muldonne ja kaevikuid?
Kui me võime ehitada
Koole ja elamuid ja lasteaedu

Õnnetu ja kurb …

Me ju võime olla rahus
Töötada, õppida
Aga läänest aina kostab
Koledat kõuemürinat, kõuemürinat

Õnnetu ja kurb …

Võtkem kokku targad mõtted
Kiirustagem ometi
Et ei oleks vaja surra,
Tappa teisi samuti, tappa teisi

Õnnetu ja kurb …

Kõik eestikeelsed laulud