Laulud.ee laulusõnad

Joogikaanon

Wolfgang Amadeus Mozart / Wolfgang Amadeus Mozart

Sõbrad meie rõõmsas ringis
Ärgu olgu muret mingit!
Las voolab vein!
Kõik laulgem siin
Ja tühjaks joogem klaasid taas!

Miks ilme teil on tuim ja range,
Miks istume kui teibad kanged?
Las voolab vein!
Kõik laulgem siin!
Las voolab vein!
Kõik laulgem siin!
Kõik laulgem siin:

Me pole tummad nagu tursad vees,
Me pole tummad nagu tursad vees,
Nüüd koos, nüüd koos,
Nüüd koos peab rõõmsalt laulma iga mees.
Kui puuduks armastus ja vein
Siis elu oleks tühi meil!
"Vivat, vivat, vivat!"
Neil hüüdkem koos!

Originaalis, Mozarti kirjutatuna (aastal 1785), oli kaanonil teine pealkiri „O du eselhafter Peierl” („Oo sa eesellik Peierl”). Algselt oli kaanon F-mažooris, sisuks mahlakas satiiriline huumor Mozarti sõbra, bariton Johann Nepomuk Peierli aadressil. Hiljem muutis Mozart veidi teksti ja viisi versioonis „O du eselhafter Martin” G-mažooris, mis pilab arvatavasti helilooja Vicente Martin y Soleri (või impressaario Philipp Jakob Martinit).

Kõik eestikeelsed laulud