Laulud.ee laulusõnad

Salaja saabub kevade tuul

Salaja saabub kevade tuul
salaja pungad puhkevad puul
salaja tunded tärkavad meis
oodata iial ei keegi tea neid.

Tundeis sünnivad laulud
Ja me laulame neid
Kuigi vahel ei teagi
Kes nad valmis on teind.

Ainsast sõnast ja pilgust
Elu muutuda võib
Alles jäävad vaid laulud
Mida tunneme kõik.

Mul eile ütlesid, et iial
Mind üksi sa jätta ei saa
Mind täna jätsid sa siia
Need laulud kui trööstiks mul saaks.

Kõik eestikeelsed laulud