Laulud.ee laulusõnad

Koit - Friedrich Kuhlbars

Friedrich Kuhlbars / Mihkel Lüdig

Laulud nüüd lähevad kaunimal kõlal,
:,: vägevail vooludel üle me maa. :,:
Ilu see edeneb õuede õlal,
isamaa pind ärkab õitsema.
Mägede harjadel kumamas koit.
:,: Taevasse tõusku me lootuse loit! :,:

M. Lüdig (1880-1958) oli Eesti helilooja, koorijuht, muusikapedagoog ja orelikunstnik. Muusikalise hariduse sai Lüdig Moskva ja Peterburi konservatooriumis. Ta on töötanud Peterburi Jaani ja Tallinna Kaarli kiriku organistina, oli Tallinna Kõrgema Muusikakooli, pärastise Konservatooriumi asutaja (1919) ja direktor. „Koit” on kirjutatud samanimelisele Viljandi lauluseltsile. M. Lüdigi mälestuste järgi sündis see spontaanselt ühel lauluseltsi suveõhtusel koosviibimisel 1904. aastal – paarikümne minuti jooksul valmisid nii Kuhlbarsi sõnad kui ka Lüdigi meloodia. Kuna mulgid uhkete meestena ei leppinud hariliku neljahäälse koorilauluga, siis kirjutas Lüdig „Koidu” seitsmele häälele. Tänaseks on „Koidust” saanud laulupidude avalaul. Esmakordselt oli see laulupeo kavas VIII üldlaulupeol 1923. aastal.

Kõik eestikeelsed laulud