Laulud.ee laulusõnad

Suksutall

On tühjaks jäänud vana suksutall
Vaid üksik koni tossab põrandal
Miks küll lahkunud on suksuke?
Sigaretki tapab hobuse.

Refr.: Tallinn, Lainer, Palm, Opal,
Kosmos, Belomor-Kanal
Sever, Orient, BT, Leek, Tuluke.

Kõik Tori hobused nüüd leinavad
Ja uusi ohvreid ootavad
Sest nende vana armas tallimees
On peidus paksu suitsuvingu sees

Oh tallimees, kas sa siis veel ei tea
Et suitsetada pole üldse hea
Kui elad ainult nikotiini sees
Võid kärvata sa nagu hobune

Ja Tori hobused nüüd nõuavad
Kõik suitsuvabrikud peab sulgema
Sest seda teab ju iga suksuke
Et sigaret – see tapab hobuse!

Kõik eestikeelsed laulud