Laulud.ee laulusõnad

Taat ja eit

Taat tuli kodu poole, aedupidi käis,
õlut oli rihmavahe tihedasti täis.
:,: Eit aga torises, et mine hulgu veel,
mina sinust kurivaimust välja ei tee :,:

Teisel õhtul taat tuli, aedupidi käis,
sedapuhku peeti oli nahavahe täis.
:,: Eit aga nähvas, et nii molu mees,
teist ei ole leida terve ilma sees :,:

Kolmas õhtu taat tuli, aedupidi käis
selget valget viina oli silmadeni täis
:,: Eit aga käratas: sa igavene tõhk,
korja oma kodinad et puhas oleks õhk! :,:

Nädal kulus, taat tuli, aedupidi käis
jumal teab mis solki oli pealaeni täis
karjaaiast kilomeetri okastraati sai
keris ümber endale ja kodu padavai.
Aedupidi kobades ta kodu kätte sai
eit seisis ukselävel, vihane kui hai.
:,: Taat aga ütles: olen okastega siil,
looduskaitse alune ja magan täna siin :,:

Kõik eestikeelsed laulud