Laulud.ee laulusõnad

Sinu tuba küsisin

Sinu tuba küsisin aadresside büroost.
Selge see, et eestlane, selge et naissoost
Selge see, et kohtulikult karistamata
Selge see, et pensionär, mis seal parata.

Selge see, et lapsed kõik laial eluteel
Alimente maksmas käib sul’ üks härra veel
Selge see, et minagi veidi kulunud
Elu vitsad peksid mind, ei ma ulunud.

Leiaks üles korteri, pehmet saia tooks
Ühendaks siis eludki üheks elulooks
Saia ühisesse kappi paneksime me
Nooremad võiks tulla õppi', kuidas elame.

Kõik eestikeelsed laulud