Laulud.ee laulusõnad

Iga mees on oma saatuse sepp

Paul-Eerik Rummo / Uno Naissoo

Iga mees on oma saatuse sepp
ja oma õnne valaja.
Jaa! Jaa! Jaa!
Ükskord prahvatab vimm,
mis kogunend salaja.
Jaa! Jaa! Jaa!

Mõisad põlevad, saksad surevad,
mets ja maa saavad meitele.
:,: Jah, meitele, jah, meitele,
jah, meitele, meitele, meitele. :,:

Iga mees on oma saatuse sepp
ja oma õnne valaja.
Jaa! Jaa! Jaa!
Ükskord prahvatab vimm,
mis kogunend salaja.
Jaa! Jaa! Jaa!

Metsad põlevad, maad surevad,
meie saame meitele.
:,: Jah, meitele, jah, meitele,
jah, meitele, meitele, meitele. :,:

Iga mees on oma saatuse sepp
ja oma õnne valaja!
Jaa! Jaa! Jaa!
Ükskord prahvatab vimm,
mis kogunend salaja!
Jaa! Jaa! Jaa!

Meie põleme, meie sureme,
siis ei jää enam ühtegi orja,
ühtegi orja, ühtegi orja,
ei ühtegi, ühtegi peremeest!
:,: Ühtegi orja, ühtegi orja,
ei ühtegi, ühtegi peremeest! :,:

Laul on igal eestlasel kõrvus kostmas Peeter Tooma (snd 1946) esituses ning pärineb kultusfilmist „Viimne reliikvia” (1969). „Viimses reliikvias” kõlanud laulude tekstide autor Paul-Eerik Rummo (sünd 1942) on Eesti kirjanik, tõlkija ja poliitik. Aastal 1980 kirjutas Rummo alla 40 kirjale.

Kõik eestikeelsed laulud