Laulud.ee laulusõnad

Naer on terviseks

Kui sa istud pilve peal või kõrges tornis
Ja kui tead, et varsti laskuma sealt pead
Ära valehäbi tundes muutu morniks
Vaid pea meeles ikka need refrääniread

Refr.: Naer on terviseks! Seepärast naera vaid
Ja sa tunned, et tervis tuleb sedamaid

Keset merd või ookeani üksi paadis
Tunned jubedust, kui vette kukub aer
Kuid maailmameri on vaid põlvist saadik
Kui sul meelde tuleb õnnejumal naer

Ellusuhtumises peitub elu alus
Keha jõust on ikka tähtsam vaimujõud
Keha terve on, kui hinges pole valu
Seepärast, armas sõber, anna sulle nõu

Naerata ja elu naerab sulle vastu
Ma ei usu, et sa sõnu neid ei tea
Aga nii, kui mööda kive-kände astud
Naeru unustad ja longu lased pea

Kõik eestikeelsed laulud