Laulud.ee laulusõnad

Kabala kõrtsis

Kabala kõrtsis kraaksus Kadri,
et tema Ants on üsna tragi.

Refr. Hei, hei, hei-kam-ka!
Musta kassi karvad,
kirju kuke varbad,
Suigu-Märdi viisud,
Tartu linna Liisud
keedavad armastuse rohtu!

Kadri lõi Antsule kopsikuga pähe,
ise tema ütles, seda tall veel vähe!
Hei, hei, hei-kam-ka! ...

Kui mina ükskord naise võtan,
uksed, aknad kinni katan!

Hei, hei, hei-kam-ka! ...

Seda naist ei maksa pidada,
kes jalgu ei jaksa vedada!

Hei, hei, hei-kam-ka! ...

Siga minul on, aga villa ei kanna,
mina talle paganale süüa ei anna!

Hei, hei, hei-kam-ka! ...

Siga oli rukkis, saba oli väljas,
saba oli rukkis, siga oli väljas!

Hei, hei, hei-kam-ka! ...

Kõik eestikeelsed laulud