Laulud.ee laulusõnad

Kõrtsist just välja nüüd tulen ju ma

Heinrich von Mühler, tõlkinud Karl August Hermann / hispaania viis

Kõrtsist just välja nüüd tulen ju ma –
tänav, mis imelist nägu teed sa?
Paremal, pahemal viltu kõik näis.
Tänav, ma märkan, sa purjus ju täis!

Refr. :,: Rulladi-rulladi, rulladi-rulla,
Rulladi-rulladi, rulla-lal-laa! :,: Hei! Hei! Hei!

Kuu, eks ta vinderdi-vänderdi lä’e,
üks silm tal viltu ja teine ei näe.
Purjus ju oled mu silmade ees!
Häbene ometi, elatand mees!

Refr. :,: Rulladi-rulladi …

Laternad, oh sa tont, mis ma küll näen,
vaaruvad, taaruvad, kus aga lä’en
seisa ei enam nad postide peal.
Purju end joonud nad kõrtsides seal.

Refr. :,: Rulladi-rulladi …

Kõik on ju purjus, küll väike, küll suur.
Mis teen ma üksi siin, kainuse juur?
See on ju asjata, tuluta ka,
parem lä’en kõrtsi veel tagasi ma.

Refr. :,: Rulladi-rulladi …

Tuntud Saksa tudengilaulu eestindus. Laulu Hispaania päritolu meloodia dateeritakse umbkaudu aastasse 1800.

Kõik eestikeelsed laulud