Laulud.ee laulusõnad

Kui lähen maailma rändama

Kui lähen maailma rändama,
siis sulle seda ei ütle ma,
sest pole sul tarvis teada, mida ma teen!
Leidub teid ja leidub maid
ja leidub ka sinust paremaid,
kuid pole sul tarvis teada mida ma teen!

Refr. :,: Hoian kõik endale,
hoian kõik endale,
sest pole sul tarvis teada,
mida ma teen! :,:

Teel tuleb vastu peiareid,
vaid möödaminnes ma seiran neid,
jah, pole sul tarvis teada, mida ma teen!
Roosinupp ja veiniklaas
neil peibutuseks kõigil käes,
kuid pole sul tarvis teada, mida ma teen!

Koerustükke teen ma teel,
sest püsimatu on mu meel,
kuid pole sul tarvis teada, mida ma teen!
Austajaid jääb virnana
minu käidud teele lamama,
jah, pole sul tarvis teada, mida ma teen!

Kui tulen ükskord tagasi,
sind üles mina otsin jällegi,
kuid pole sul tarvis teada, mida ma teen!
Õnnelikuks siis ma saan,
kui minult midagi ei küsi sa,
sest pole sul tarvis teada, mida ma teen!

Kõik eestikeelsed laulud