Laulud.ee laulusõnad

Vaigistage kõne kõmu

Vaigistage kõne kõmu,
Kuulge tõsist laulu nüüd;
Kuulge, sõbrad, tõe sõnu,
Mehed, tõe laulu mõnu,
Kõla vastu, koori hüüd!

Meie armsal isamaale,
Lausa laulud, kõlage!
Isamaa, sa helde, püha,
Kuule meie palve iha:
Meid su hoidjaks pühitse!

Pühitse meid, üliarmas,
Ikka hoidma eesti meelt!
Hoidma vabaduse idu,
Parandama eesti pidu,
Kosutama eesti keelt!

Löögem, vennad, käed kokku,
Tõstkem silmad taeva pool:
Isamaa, sind armastada,
Eesti elu ülendada
Olgu ikka meie hool!

Kaugele, sa hääl, ka kõla
Üle kõige isamaa!
Ärata kõik eesti sugu
Kuulma meie laululugu:
Igaüht sa ärata!

Kõik eestikeelsed laulud