Laulud.ee laulusõnad

Sel hommikul nii vara

malevalaul

Sel hommikul nii vara,
kui päike tõuseb, udu kaob,
siis laulda ma tahan
sest õnnest, mis mul tõid.

Refr. :,: Nüüd siis sa kuuled,
näed, et mu huuled
tasa, nii tasa
vaid sulle laulavad. :,:

Kas meenub see suvi,
mil leidsime me teineteist?
Kas meenuvad lilled,
mis armastust meil tõid?

Refr. Nüüd siis sa kuuled …

Kõik eestikeelsed laulud