Laulud.ee laulusõnad

Nii tugevad kui kaljud suures meres

Nii tugevad kui kaljud suures meres,
on mehed igas eluvõitluses.
Ei ole argust nende julges veres,
ei kartust, nõrkust nende südames.
Neil kõrvus kajab tegevuse hüüe
ja vaimus asub vaba, püha püüe.

Ja kui neil hinges vaimustuse voole,
siis kõlab nende vägev lauluhääl
nii võimsalt üles pilvepiiri poole,
kui tormi mürin laia mere pääl.
Säält nagu äike alla orgu kajab
ja uinujad kõik üles tööle ajab.

Kõik eestikeelsed laulud