Laulud.ee laulusõnad

Kungla rahvas

play_circle_filled Video

Friedrich Kuhlbars / Karl August Hermann

Kui Kungla rahvas kuldsel a’al
kord istus maha sööma,
siis Vanemuine murumaal
läks kandlelugu lööma.

:,:Läks aga metsa mängima,
läks aga laande lauluga.:,:
Läks lauluga, läks lauluga,
läks lauluga!

Säält saivad lind ja lehepuu
ja loomad laululugu,
siis laulis mets ja meresuu
ja eesti rahva sugu.

Läks aga metsa mängima …

Siis kõlas kaunilt lauluviis
ja pärjad pandi pähe.
Ja murueide tütreid siis
sai eesti rahvas näha.

Läks aga metsa mängima …

Ma mängin mättal, mäe peal
ja õhtul hilja õues
ja Vanemuise kandlehääl
see põksub minu põues.

Läks aga metsa mängima …

Video

Esimene tulemus Youtube otsingule "kungla rahvas" . Ei pruugi alati õiget laulu leida.

play_circle_filled Kõik videotega laulud

Laulu meloodia autor K. A. Hermann (1851-1909) oli TÜ eesti keele lektor, keeleteadlane, Postimehe toimetaja, muusikategelane, rahvavalgustaja. Ta oli ka produktiivne helilooja: enam kui 300 helitöö autor. Suurema ja parema osa sellest pärandist moodustavad koorilaulud. Hermanni parimad ja tuntuimad koorilaulud pärinevad rahvusliku liikumise ajast („Oh laula ja hõiska”, „Ilus oled, isamaa”, „Kui Kungla rahvas”, „Munamäel” jt). Hilisematest töödest on tuntud „Kevade marss” ja „Kuku, sa, kägu ”. Tema laulud on loodud Saksa sentimentaalsete laulude eeskujul, sh on ta otseselt kasutanud nende muusikalist materjali (nt lauludes „Minge üles mägedele” või „Kungla rahvas”). Mitmed Hermanni laulud said hästi tabatud meeleolu, ladusa meloodilise kujunduse ning lihtsa harmoonia tõttu kiiresti populaarseks ning on veel tänapäevalgi koorikontsertide ja laulupidude kavades.

Kõik eestikeelsed laulud