Laulud.ee laulusõnad

Nagu linnutiivul

Nagu linnutiivul
Tõstab lauluhääl
Ülespoole hinge
Ime viisi pääl,
:,: Südant täidab ta
Rahu väega. :,:
Laul teeb rinna rõõmsaks,
Lahkeks, lõbusaks,
Meie meeltes headust
Tulul tegevaks;
:,: Ühtlus, armastus
Laulus ikka uus. :,:
Mis meil kallilt, kaunilt
Südant liigutab,
Jumalikult hinge
Üles äratab,
:,: Seda annab aul
Vaba, lahke laul. :,:

Kõik eestikeelsed laulud