Laulud.ee laulusõnad

Üks tudeng oli suremas

Üks tudeng oli suremas ja hing tal välja minemas.
:,: So-oh, või suremas ja hing tal välja minemas. :,:

Tudeng see sai hauda pandud, värvitekkel kaasa antud.
:,: So-oh, või hauda pandud, värvitekkel kaasa antud. :,:

Hing see lendas hauast välja otse taeva luugi alla.
:,: So-oh, või hauast välja otse taeva luugi alla. :,:

Peetrus seisis luugi peal ja andis talle vastu pead.
:,: So-oh, või luugi peal ja andis talle vastu pead. :,:

„Sina tõbras, sina lurjus, tuled taeva ja oled purjus!“
:,: So-oh, või sina lurjus, tuled taeva ja oled purjus. :,:

Hing see kukkus taevast alla otse põrgu naiskonventi.
:,: So-oh, või taevast alla otse põrgu naiskonventi. :,:

Seal ta tantsis tontidega, põrgu naisstudentidega.
:,: So-oh, või tontidega, põrgu naisstudentidega. :,:

Kõik eestikeelsed laulud