Laulud.ee laulusõnad

Kuldne õhtupäike - vahesalmiga

R. Stolz, tõlkinud A. Piirikivi (Ado Grenzstein) / Hans Georg Nägeli

Kuldne õhtupäike, ilus oled sa,
:,: kui sa viimse läike saadad üle maa. :,:

Refr. Kuid hoia kinni, muidu võid sa uppi lennata,
minust kinni hoia sa. Ha-ha-haa!
Siis võid kartmata mäest alla lennata
üheskoos, täies hoos, minuga. Vallera!
:,: Ai Maam, ai maam, see poiss on jälle siin,
kes mulle suhkrusaia tõi ja ise ära sõi. :,:
:,: Ai trika-trika-trika-trika trallalallallaa,
mu simmikingad kontsata ja taldu pole all. :,:
:,: Ei vabariigi sõdurit ei leina neiu rind,
vaid teda leinab ainult meie vabariigi pind. :,:
:,: Käi välja, välja vabariigi seest,
kes joovad Eesti viina ja ei räägi eesti keelt! :,:

Rõõmuks muudad meele, kui sind näen ma!
:,: Laulma paned keele õhtu ehala. :,:

Refr. Kuid hoia kinni, muidu võid sa …

Une rüppe heidad, päike, puhkama.
:,: Hommikul meil’ koidad uue iluga! :,:

Refr. Kuid hoia kinni, muidu võid sa …

Laulu salmide vahele Eesti tudengiorganisatsioonides lauldav refrään: „Hoia kinni …” pärineb operetist „Mädi”. 1928. aasta üliõpilaslaulikus on „Kuldne õhtupäike” ja „Hoia kinni” sees veel eraldi lauludena. Aja jooksul on laul pisut lühenenud. A. Piirikivi (ehk Adolf (või Ado) Grenzstein 1849-1916) luuletuse salmidest on laulust välja jäänud viimane: „Äratad mu meeles palve palava: kuldses koidu keeles ilma tereta!”.

Kõik eestikeelsed laulud