Laulud.ee laulusõnad

Ühes Tartu linna koolis

Ühes Tartu linna koolis
istus habemega Mooses
ja tema kõrval
:,: naiskorporant. :,:
Oma vanemate vara
nemad pummeldasid maha,
seda ülikoolis :,: nemad õppisid. :,:

Refr. Oo süüta noorus,
sinu kire, vere soojus
paneb noorel neiul :,: vere kihama. :,:
O tempora, o mores,
küll sa oled alles toores,
kõik, mis ülikoolis, :,: on selge jamps! :,:

Alles lõpetavad leeri
Juba ots’vad kavaleeri
Mõne poisi pärast :,: läevad kaklema:,:
Juba tikub randevuule, nagu kodukäija öine
Seda ülikoolis :,: nad õpivad:,:

Refr. Oo süüta noorus ..

Mammad jooks’vad mööda linna,
ots’vad tütardele kingi,
mis kenad on ja :,: nii nägusad. :,:
papad jooks’vad mööda poodi,
taht’vad olla sakste moodi,
oo šikk-šarmant', :,: kolmveerand nael. :,:

Refr. Oo süüta noorus …

Oh häda ja oh hirmu:
toonekurg ei andnud armu
ja tuli külla :,: süüta neiule. :,:
Eesti jahiseltsid suured:
hävitage toonekured
ja jätke alles :,: valged varesed. :,:

Refr. Oo süüta noorus …

Kõik eestikeelsed laulud