Laulud.ee laulusõnad

Ma lätsi läbi Tsergo külä

:,: Ma lätsi läbi Tsergo külä
Kats versta edasi. :,:

:,: Ai kõssa-kõnna-kõssa-kõssa-kõnna
Kats versta edasi. :,:

:,: Siis tulli vasto pimme mets
Kos neio eläsi. :,:

:,: Ai kõssa-kõnna jne. :,:

:,: See neio pühkse murro
Ja pallõl jummalat. :,:

:,: Ai kõssa-kõnna jne. :,:

:,: Oh, esä kõrgõh ülevah
Pane minnu mehele! :,:

:,: Ai kõssa-kõnna jne. :,:

:,: Kas sepale või sellile
Või vana juudile! :,:

:,: Ai kõssa-kõnna jne. :,:

:,: Kui sepp ei võta siis selli ma ei taha
Ja juudile ma ei läe! :,:

:,: Ai kõssa-kõnna jne. :,:

:,: Sääl tulli illos seto poiss
Kel kaalah hõppõ kell. :,:

:,: Ai kõssa-kõnna jne. :,:

:,: Ta tõiõ pika pudeli
Ja andsõ esäle. :,:

:,: Ai kõssa-kõnna jne. :,:

:,: Siis esä rüübäs pudelist
Ja imä limpsas kiilt. :,:

:,: Ai kõssa-kõnna jne. :,:

:,: Siis ütel Ivvo minulõ
Noh Katä kuis sõs um? :,:

:,: Ai kõssa-kõnna jne. :,:
:,: Ja kui ta minno mudsahti
Ma lausuõi sõnagi. :,:

:,: Ai kõssa-kõnna jne. :,:

Kõik eestikeelsed laulud