Laulud.ee laulusõnad

Burši hiilgus

tõlkinud Jüri Uluots / saksa tudengilaul

Oo burši hiilgus endine
miks kuskil sind ei taba?
Ei sina enam uuene,
aeg kuldne, vapper, vaba.
Ma vaatan ümber asjata,
sa oled kadund jäljeta!
:,: O jerum, jerum, jerum,
que est mutatio rerum? :,:

Nüüd burši mütsi katab tolm
ja riismetes ta lagi.
Ka mõõka söönud roostehelm
ja kustunud ta vägi.
Kommersilaul on kaugenud,
rapiirilöögid raugenud.
:,: O jerum, jerum, jerum,
que est mutatio rerum? :,:

Kus on kõik need, kes õigelt teelt
ei kõikund ega langenud?
Kes veinis, rõõmus tõstis meelt,
kui Kalev olid kanged.
Nad läksid longus nägusi
vilistlasmaale tagasi!
:,: O jerum, jerum, jerum,
que est mutatio rerum? :,:

Sääl seab nüüd nukker ametmees
üks kokku relatsioone
ja teine ohkab õppetöös
ning see teeb retsensioone.
Üks sõimab pattu higi sees
ja too on mures ihu eest.
:,: O jerum, jerum, jerum,
que est mutatio rerum? :,:

Üks õudsel pinnal hõõrudes
veab piire, külvab iva,
ja teine hõõgub müüritöös
ning see säeb tänavkiva.
Üks suhkrut surub naeritest
ja too teeb jõudu koseveest.
:,: O jerum, jerum, jerum,
que est mutatio rerum? :,:

Kuid külmuda ei ilmaski,
või burši süda õige.
Tões nagu praegu naljaski
hea mõte üle kõige.
On kadunud küll nooruskuum,
kuid järel jäänud vana tuum.
:,: Ja seda hoidkem õige,
ning hoidkem üle kõige! :,:

Seepärast sõbrad andkem käed,
et elluksid kui enne
me vanad, pühad sõprusväed
täis ustavust ja õnne!
Ja tõstkem klaasid, olgem hoos,
kõik vanad buršid jälle koos.
:,: Ja truudus nagu enne
ja truudus nagu enne! :,:

Selle 19. sajandi esimesest poolest pärineva, väga tuntud ning laia levikuga Saksa tudengilaulu esimene rida ja hilisem tiitel on „O alte Burschenherrlichkeit”, tegelik pealkiri aga „Rückblick eines alten Burschen” („Vana burši tagasivaade”). Saksa kultuuriruumis tähistab laulu pealkiri igatsust tudengiaja ning -kultuuri järele, mida võib tänapäeval leida vaid tudengiorganisatsioonides. Sama pealkirja kannavad paljud tudengielu kajastavad raamatud, postkaardid ning ka kaks Saksamaal vändatud filmi (1925, 1930). Laul on esmakordselt avaldatud anonüümsena Berliini ajalehe Der Freimüthige 1825. aasta 9. augusti numbris. 19. sajandil peeti pala autoriks Marburgi burši, meditsiininõunik dr med Eugen Höflingi. Tänaseks on tema autorsus kummutatud, kuid tegelikku autorit polegi õnnestunud tuvastada. Samal motiivil on loodud ka parodeerivaid laule, nt 1910 „O junge Mädchenherrlichkeit” („Oo neiuhiilgus praegune”).

Kõik eestikeelsed laulud