Laulud.ee laulusõnad

Õnnista ja hoia

play_circle_filled Video

Õnnista ja hoia,
Vaimuga meid võia,
oma pale tõsta Sa,
Issand, ja meid valgusta!

Igal ajal jäägu
meile Sinu rahu,
Oma Vaimu anna Sa,
Jeesusega ühenda!

Aamen, aamen, aamen!
Jeesu nime kiitkem:
Meie Issand oled Sa,
esimene, viimne ka!

Video

Esimene tulemus Youtube otsingule "õnnista ja hoia" . Ei pruugi alati õiget laulu leida.

play_circle_filled Kõik videotega laulud

Kõik eestikeelsed laulud